Política de privacitat

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència de la recollida a través d’aquesta web, seran incorporades i tractades en els fitxers el titular és Antoni Sabala Llopart.

Tractament de les dades

L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a són veraces i correctes, fent-se responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. La confidencialitat de les dades aportades pels nostres usuaris, aquesta garantida, i les dades seran emprada per facilitar la tramitació consultes, contactes i enviar informació sobre serveis que puguin resultar del seu interès.

Finalitat i cessió de dades

Les dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar, administrar i prestar els serveis que el Dr. Antoni Sabala ofereix als seus usuaris.

TORNAR A INICI