Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona
La biometria és la mesura dels paràmetres oculars que ens permet el càlcul de la lent intraocular a implantar quan realitzem la cirurgia de cataracta.
Existeixen dos sistemes de mesurament que són el càlcul mitjançant llum (biometria òptica) i mitjançant ultrasons (biometria ultrasònica) i que resulta especialment útil quan no hi ha bona transparència de mitjans (cataractes molt avançades).

TORNAR A TÈCNIQUES