Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona
La Topografia Corneal s’empra per conèixer les característiques de la còrnia, els seus graus de curvatura, la seva regularitat, el seu espessor i la seva potència. És una prova senzilla de realitzar i còmoda per al pacient. L’aconsellem en les següents situacions:
– Tot pacient candidat a cirurgia refractiva laser
– Astigmatismes elevats o irregulars i sobretot si sospitem un queratocono.
– En cirurgia de cataracta per optimitzar els resultats.

TORNAR A TÈCNIQUES