Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Tomografia de coherència òptica

És una prova d’imatge no invasiva, ràpida i fàcil de realitzar mitjançant la qual obtenim fotografies de seccions de la retina amb gran detall…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Topografia Corneal

S’empra per conèixer les característiques de la còrnia, els seus graus de curvatura, la seva regularitat , el seu espessor i la seva potència…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Biometria Òptica i Ultrasònica

La biometria és la mesura dels paràmetres oculars que ens permet el càlcul de la lent intraocular a implantar quan realitzem la cirurgia de cataracta…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Campimetria Computerizada

Amb la Campimetria mesurem l’extensió que té la nostra visió. Aquesta tècnica és fonamental pel diagnòstic i seguiment del glaucoma i altres malalties…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Paquimetria Corneal

És la mesura del gruix corneal. Es realitza d’una forma molt fàcil i ràpida i ens permet conèixer aquesta variable que és important tenir en compte…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Ecografia Ocular

La ecografia ens permet veure estructures del globus ocular com el vitri i la retina, quan existeix una opacitat de mitjans que ho impedeix…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Fotografia de polo anterior

Es tracta de la documentació mitjançant una fotografia ràpida i precisa de la superfície i estructures anteriors de l’ull. Podem documentar lesions conjuntivals…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Meibografia

Consisteix a captar imatges de les glàndules de meibomio mitjançant llum infraroja. Abans de l’aparició d’aquesta tècnica era molt difícil visualitzar…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Retinografia no midriàtica

Permet realitzar fotografies de la retina, sobretot del pol posterior (nervi òptic i màcula ) d’una manera fàcil i ràpida sense necessitat de posar gotes…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Angiografia Fluoresceinica

La angiografia amb fluoresceïna de retina és un procediment clínic diagnòstic utilitzat per observar la circulació retiniana…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Microscopia Especular Endotelial

La microscòpia especular ens permet realitzar l’estudi de l’endoteli corneal per conèixer el nombre, la forma i la mida de la població endotelial…
Veure mes
Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona

Microscopia confocal

És una tècnica que permet visualitzar les estructures de totes les capes corneals (epiteli, estroma i endoteli). S’usa fonamentalment en l’estudi de les distròfies corneals
Veure mes