Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona
És la mesura del gruix corneal. Es realitza d’una forma molt fàcil i ràpida i ens permet conèixer aquesta variable que és important tenir en compte en el càlcul de la pressió intraocular i en pacients candidats a cirurgia refractiva. També és útil en pacients amb patologia corneal com a signe indirecte de fallada de l’endoteli.

TORNAR A TÈCNIQUES