El Dr Antoni Sabala Llopart es oftalmòleg especialitzat en el tractament de malalties de la superfície ocular, cirurgia del cristal·lí i la còrnia. En la actualitat es Cap del Servei d’Oftalmologia del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i Professor Associat de Oftalmologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra en 1991, va cursar la seva especialització a l’Inglaterra per sis anys, al Manchester Royal Eye Hospital , on obtindria el títol de Specialist Training i Member del Royal College of Ophthalmologists. Els últims tretze anys els ha dedicat en el tractament i recerca en el camp de les malalties de la còrnia, amb especial interès en les malalties inflamatòries de la superfície ocular, la cirurgia lamel·lar corneal (DSAEK, DMEK i DALK) i el ull sec. Ha participat en estudis, publicacions i conferencies nacionals e internacionals; pertany a 3 societats especifiques de aquesta subespecialitat i es revisor de dues revistes d’oftalmologia.