El Dr. Jesús Nerín és llicenciat en Médicina i Cirurgia per la Universitat Central de 
Barcelona 1984.
Titol d’especialista en oftalmologia al 2002.
Treballa com  a Metge de Familia a l’ABS Vallirana desde 1992.
Ha continuat exercint com a especialista en Oftalmologia.
Ha participat en publicacions i conferències nacionals.