Les revisions de fons d’ull són fonamentals en un pacient diabètic.
En el moment del diagnòstic de la malaltia cal realitzar una revisió oftalmològica completa, fonamentalment de la retina i per a això es necessiten instil·lar gotes dilatadoras a la consulta per poder realitzar una exploració de fons d’ull adequada. Posteriorment es recomana una revisió anual o en el cas de retinopatia cada 3 o 6 mesos, segons el tipus.
És fonamental un bon control de la glucèmia (sucre a la sang), a més de la tensió arterial, colesterol i intentar no agafar sobrepès per així tenir menors probabilitats de pèrdua de visió per la retinopatia diabètica.
Trobem diferents tipus d’afectació de la retina en el pacient diabètic:
– Retinopatia no proliferativa: és l’afectació inicial i es caracteritza per diferents microaneurismes o hemorràgies a la retina i generalment no cursa amb disminució de visió. En funció de si és lleu, moderada o severa requerirà revisions més freqüents i algun tipus de tractament.
– Edema macular: és la principal causa de pèrdua de visió en el pacient diabètic, encara en casos de molt bon control de la glucèmia. És fonamental un diagnòstic precoç en la consulta per poder tractar-lo de manera adequada.
– Retinopatia proliferativa: és l’afectació més greu i requereix un tractament urgent i especialitzat.
Hi ha diferents exploracions que es realitzen en el pacient diabètic i que van a complementar la realitzada a la consulta. Són la retinografia (fotografia de la retina), angiografia fluoresceínica AGF (exploració dels vasos sanguinis retinians mitjançant la injecció d’un contrast endovenós) i tomografia de coherència òptica OCT (permet visualitzar perfectament les capes retinianes i saber si hi ha edema o no).
Segons quin tipus d’afectació retiniana trobem existeixen diferents tractaments. El fonamental en la retinopatia diabètica és la fotocoagulació làser. En casos molt greus cal recórrer a la cirurgia ocular.

TORNAR A PATOLOGIES           TORNAR A INICI