Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona
És una tècnica que permet visualitzar les estructures de totes les capes corneals (epiteli, estroma i endoteli). S’usa fonamentalment en l’estudi de les distròfies corneals (són alteracions hereditàries i generalment bilaterals) i en queratitis infeccioses (sobretot per Acanthamoeba on es poden observar els quists).

TORNAR A TÈCNIQUES