Sabala Oftalmologia - Centre d’Oftalmologia a Barcelona
La microscòpia especular ens permet realitzar l’estudi de l’endoteli corneal per conèixer el nombre, la forma i la mida de la població endotelial. Ens dóna una imatge reflecteix de la interfície òptica que hi ha entre l’endoteli corneal i l’humor aquós, encara que també pot usar-se per obtenir imatges de l’epiteli i l’estroma corneal, així com del cristal·lí.
El endoteli normal d’una persona jove mostra, en la microscòpia especular, un patró regular de cèl·lules hexagonals, la majoria d’elles amb el mateix diàmetre, que poden variar amb l’edat, els traumes, les patologies o els procediments quirúrgics.
Per realitzar-la, no es necessita contacte. El centrat de l’ull es realitza amb llum de fixació i és recomanable que el pacient parpellegi diverses vegades abans de la presa de la imatge per humitejar la superfície ocular i millorar la seva brillantor. És obligatori realitzar la microscòpia especular com una ajuda diagnòstica no invasiva per conèixer l’estat i la reserva fisiològica de la capa cel·lular endotelial, pel fet que una còrnia transparent no és garantia d’un endoteli corneal normal.

TORNAR A TÈCNIQUES